Neighborhood Council Candidate

English:

Hi there!

My name is Sam Niehorster and I am running to be part of the neighborhood council for Carnisse-Zuiderpark.

I am a student at the Erasmus University and the Willem de Kooning Academy. So far I have seen endless opportunities in Carnisse. I see a neighborhood without borders and with endless possibilities. I have already seized some of these opportunities, including taking the initiative to create many gardens lining my street, together with my neighbors! Next to that, I manage the social media of the Carnisser Buurtoven (@decarnisserbuurtoven). I have also organized an, from now on, annual art festival at the Amelandseplein: The Carnisse Art Festival.

What I want to achieve

I strive for a Carnisse and Zuiderpark in which all roofs are covered with greenery. A neighborhood in which the streets are not filled with cans and plastic, but with colorful tree mirrors and gardens. I strive for a culturally vibrant neighborhood that is accessible to everyone, regardless of origin, wealth and mental and or physical capabilities, a neighborhood in which we don’t run away from each other if we don’t understand each other. In our neighbourhood, different cultures live closely together, for me this can be the perfect environment for exchanging expertise. I believe that only together we can create change that benefits everyone. Thinking together about a better system for our garbage, our street activities, the ever-increasing rent, street safety, accessibility, child-friendliness, sustainability, fun and opportunities. I believe with all my heart that Carnisse-Zuiderpark has a bright future and I will do everything I can to contribute to it.

You can vote for me March 16 on list 1: Carnisse-Zuiderpark candidate number 6.

Polish:

Cześć!

Nazywam się Sam Niehorster i startuję w wyborach do rady okręgowej Carnisse-Zuiderpark. Jestem studentką Erasmus University i akademii artystycznej Willem de Kooning. Do tej pory doświadczyłam nieskończonych możliwości Carnisse. Widzę sąsiedztwo bez granic i na nowo pojawiające się możliwości na działanie. Cześć z tych możliwości już wykorzystałam, w tym podjęłam inicjatywę stworzenia wielu ogrodów fasadowych na mojej ulicy razem z wszystkimi sąsiadami! Dodatkowo, zarządzam mediami społecznościowymi Carnisser Buurtoven (@decarnisserbuurtoven). Od niedawna organizuję też coroczny festiwal sztuki na Amelandseplein: The Carnisse Art Festival.

Co chcę osiągnąć?
Dążę do Carnisse i Zuiderpark, w którym wszystkie dach pokryte są zielenią. Okolica, w której ulice nie są wypełnione puszkami i plastikiem a kolorowymi lustrami w formie drzew i ogrodami. Dążę do dzielnicy tętniącej życiem kulturalnym, dostępnej dla każdego. Bez względu na pochodzenie, zamożność i możliwości fizyczne oraz psychiczne. Sąsiedztwo, w którym nie unikamy się, jeśli się nie rozumiemy. W naszej okolicy mieszkają ludzie z różnych kultur, co w moim odczuciu jest idealną przestrzenią do wymiany wiedzy i doświadczeń. Wierzę, że tylko razem możemy dokonać zmiany, która przyniesie korzyść wszystkim. Wspólne myślenie o lepszym systemie dla naszych śmieci, naszych działań ulicznych, stale rosnących czynszów, bezpieczeństwa na ulicach, dostępności, dostępności i zabaw dla dzieci, zrównoważonego rozwoju, zabawy i możliwości. Z całego serca wierzę, że Carnisse-Zuiderpark ma przed sobą świetlaną przyszłość i zrobię wszystko aby się do tego przyczynić.

Możecie na mnie głosować 16 marca, na liście 1: kandydatka nr 6 w Carnisse- Zuiderpark.

Instagram: @sam.Niehorster
Więcej informacji na stronie: www.samniehorster.com

فارسی

من کی هستم؟

اسم من سام نیهورستر است و برای انتخابات شورای منطقه کارنیسه -پارک جنوبی Carnisse-Zuiderpark نامزد شده ام.

من دانشجوی دانشگاه اراسموس و آکادمی ویلم دی کونینگ هستم. تاکنون فرصت های بی پایانی را در کارنیسه دیده ام. محله ای بدون مرز و تنها با امکانات می بینم. من قبلاً از برخی از این فرصت‌ها استفاده کرده‌ام، از جمله ابتکار عمل برای ایجاد باغ‌ها و نمای سبز زیادی در خیابانم، همراه با همه همسایه‌هایم! در کنار اون من رسانه های اجتماعی کارنیسه (@decarnisserbuurtoven) را مدیریت می کنم. همچنین من یک فستیوال هنر ترتیب دادم (Amelandseplein: The Carnisse Art Festival).

و قصد دارم از این به بعد هر سال این فستیوال را برگذار کنم. 

هدف من چیه؟

 من برای تلاش می کنم که در Carnisse و Zuiderpark تمام پشت بام ها با فضای سبز پوشیده شده باشد. محله ای که خیابان هایش نه از قوطی و پلاستیک، بلکه پر از آینه های درختی رنگارنگ و باغچه است. من برای یک محله پر جنب و جوش فرهنگی تلاش می کنم که برای همه، صرف نظر از اینکه از کدام پس زمینه هستید، ثروت و توانایی های فیزیکی. محله ای که از هم فرار نکنیم اگر یکدیگر را درک نمی کنیم. در این محله ما، از فرهنگ های مختلف با هم زندگی می کنند، برای من این می تواند محیط مناسبی برای تبادل تخصص باشد. من معتقدم که تنها با هم می توانیم تغییراتی ایجاد کنیم که به نفع همه باشد. با هم می توانیم در مورد سیستمی بهتر برای زباله‌هایمان، فعالیت‌های خیابانی، هزینه اجاره، ایمنی خیابان، امنیت برای کودکان، پایداری، تفریح ​​و فرصت‌ها فکر می‌کنیم. من با تمام وجودم معتقدم که Carnisse-Zuiderpark آینده درخشانی دارد و هر کاری که بتوانم برای کمک به آن انجام خواهم داد.

شما می توانید در تاریخ 16 مارچ در لیست 1 به من رأی دهید: نامزد شماره 6 Carnisse-Zuiderpark.

اینستاگرام:  @sam.Niehorster

Nederlands

Hallo daar!

Mijn naam is Sam Niehorster en ik heb mij verkiesbaar gesteld voor de wijkraad Carnisse-Zuiderpark. 

Ik ben student aan de Erasmus Universiteit en de Willem de Kooning academie. Ik ben helemaal dol op het bruisende Carnisse en het groene Zuiderpark. Tot nu toe heb ik in Carnisse eindeloos kansen gezien. Ik zie een wijk zonder grenzen en met alleen maar mogelijkheden. Sommige van deze kansen heb ik al gepakt, waaronder het initiatief nemen om veel geveltuinen aan te leggen in mijn straatje, samen met al mijn buren! Beheer ik de social media van de Carnisser Buurtoven (@decarnisserbuurtoven). Ook heb ik een, vanaf nu, jaarlijks kunstfestival georganiseerd op het Amelandseplein: The Carnisse Art Festival.

Wat wil ik bereiken?

 Ik streef naar een Carnisse en Zuiderpark waarin alle daken bedekt zijn met groen. Een wijk waarin de straten niet gevuld zijn met blikjes en plastic, maar juist met kleurrijke boomspiegels en geveltuintjes. Ik streef naar een cultureel bruisende wijk die toegankelijk is voor iedereen, ongeacht afkomst, welvaart en fysieke mogelijkheden, een wijk waarin we niet van elkaar weg rennen als we elkaar niet begrijpen. In onze wijk leven verschillende culturen nauw naast elkaar, voor mij kan dit de perfecte omgeving voor het uitwisselen van expertise zijn. Ik geloof dat we alleen samen verandering kunnen veroorzaken waaraan iedereen baat heeft. Samen nadenken over een beter systeem  voor ons vuilnis, onze straat activiteiten, de alsmaar stijgende huur, straat veiligheid,  toegankelijkheid, kind vriendelijkheid, duurzaamheid, gezelligheid en kansen. Ik geloof er met heel mijn hart in dat Carnisse-Zuiderpark een mooie toekomst tegemoet gaat en ik zal er alles aan doen om mijn steentje eraan bij te dragen.

Je kan op mij stemmen 16 maart op lijst 1: Carnisse-Zuiderpark kandidaat nummer 6.

Insta: @sam.Niehorster

Website voor meer info: www.samniehorster.com